top of page

3 syytä, miksi yrityksesi pitäisi aloittaa somemainonta viimeistään nyt

Millaiselle yritykselle somemainonta sopii? Oikeastaan parempi kysymys on, että millaiselle yritykselle somemainonta ei sovi? Ja vastaus taas on, että sellaista ei ole.

Sosiaalisen median mainokset sopivat yritykselle kuin yritykselle ja alalle kuin alalle, sillä yhdessäkään yrityksessä ei nykypäivänä ole sellaista työntekijää, joka ei käyttäisi sosiaalista mediaa. Kun yrityksen tuote ja palvelu sekä niitä tukevat toiminnot ovat kunnossa, ei ole mitään syytä, miksi yritys ei voisi tehdä somemainontaa – paitsi tietenkin jos se ei ole kiinnostunut kaikista kustannustehokkaimmasta mainonnan muodosta, tulosten mitattavuudesta tai siitä, että mainosta näytetään juuri sellaisille henkilöille, jotka yritys on itse valinnut.


Somemainonnan puolesta voisi puhua vaikka kuinka monin eri argumentein, mutta ajattelimme, että ehkä on syytä käsitellä kolmea asiaa, mihin kaikki kulminoituu: siihen, millaista mainonta on tänä päivänä, siihen, miten somemainonta kietoutuu kuluttajien ostopäätösprosessiin sekä siihen, että somemainonta nyt vain on parasta, mitä voit yrityksellesi tehdä.

Riittikö tämä sinulle?

Lue lisää mainonnasta palveluna tai lähetä meille tarjouspyyntö. Muussa tapauksessa tässä tulevat nyt ne mainitsemamme kolme syytä, miksi yrityksesi pitäisi aloittaa somemainonta viimeistään nyt.

1. Mainonnan luonne on muuttunut

Kaukana ovat ne ajat, kun kaikista lähitienoon tapahtumista ja tarjouksista luettiin vain paikallisesta sanomalehdestä. Eri toimintojen digitalisoituminen ja sosiaalisen median valtava kasvu ovat kuitenkin muuttaneet mainonnan luonnetta pysyvästi, eikä paluuta entiseen enää ole.Kantar ja IAB Finland tuottavat säännöllisesti tilastoja mediamainonnan nykytilasta ja eri mediaryhmien osuuksista ja niiden muutoksista. Vuoden 2022 tilastot puhuvat samaa kieltä kuin mikä on useimmilla ehkä se tämänhetkinen yleinen olettamuskin – mainonnan osuus painetussa mediassa laskee ja mainonta sähköisessä mediassa, erityisesti verkkomainonnassa, nousee. Arvaatko mikä verkkomainonnan muoto oli kasvuprosentiltaan suurin vuonna 2022? Kyllä, sosiaalinen media. Kaiken kaikkiaan verkkomedian osuus kaikesta mediamainontaan vuonna 2022 käytetyistä rahoista oli 53 %.

Somemainonta

Viimeisimmän reilu kymmenen vuoden aikana yritysten sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt 44 %. Tilastokeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2022 sosiaalista mediaa hyödynsi yli 75 % kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä – osuus oli sitä suurempi, mitä enemmän henkilöitä yrityksessä työskentelee, ja esimerkiksi yli sata henkilöä työllistävissä yrityksissä sosiaalista mediaa hyödynsi 97 % yrityksistä. On siis selvää, että mikäli yritys ei hyödynnä sosiaalista mediaa, on suuri riski, että se jää muiden samalla alalla toimivien yritysten jalkoihin. Sama koskee tänä päivänä tosin myös sellaisia yrityksiä, jotka tekevät pelkkää orgaanista sisällöntuotantoa ilman somemainontaa.

2. Somemainonnalla voidaan tavoittaa kuluttaja ostopäätösprosessin jokaisessa vaiheessa

Kuluttajien ostopäätösprosessi koostuu viidestä eri vaiheesta: tarpeen tiedostamisesta, tiedonhausta, vaihtoehtojen vertailusta, ostopäätöksestä ja oston jälkeisesti käytöksestä – ja somemainonta on läsnä näistä jokaisessa. Seuraavaksi avaamme lyhyesti ostopäätösprosessin eri vaiheet sekä millaisia asioita niissä kannattaa ottaa huomioon nimenomaan somemainonnan näkökulmasta.

Tarpeen tiedostaminen. Kaikki lähtee liikkeelle kuluttajan kohtaamasta ongelmasta, puutteesta tai tarpeesta, joka voi ilmetä joko sisäisen tai ulkoisen laukaisijan seurauksena. Sisäinen laukaisija on ns. normaali tarve, kuten esimerkiksi erilaiset fysiologiset tarpeet, kun taas ulkoinen laukaisija ilmenee jonkin ulkoisen asian, kuten mainonnan tai vanhan tuotteen loppumisen kautta.

Somemainontaa voidaan siis käytännössä käyttää ulkoisena tarpeenlaukaisijana, joka käynnistää ostopäätösprosessin. Kun siis suunnittelet somemainosta, älä mieti mitä tuotetta tai palvelua tarjoat – mieti, mihin kohderyhmäsi ongelmaan tai tarpeeseen sinä tarjoat ratkaisun.

Tiedonhaku. Kun kuluttajalla on tarve, on seuraava vaihe etsiä tietoa erilaisista vaihtoehdoista tarpeen tyydyttämiseksi. Tämän vaiheen laajuus riippuu mm. tarpeen laadusta ja sen täyttämisen kiireellisyydestä – mikäli tarve ei ole akuutti, saatetaan tiedonhakuun käyttää pitkiäkin aikoja.


Yksi somemainonnan hienouksista on kattavat kohdennusmahdollisuudet. Kun yritys tuntee asiakkaansa ja tiedostaa, millaisia tarpeita sen tarjoamat tuotteet tai palvelut täyttävät, voidaan somemainontaa kohdistaa sellaisille ihmisille, joilla tuo nimenomainen tarve todennäköisimmin on.

Vaihtoehtojen vertailu. Tiedonhaun jälkeen on aika vertailla eri vaihtoehtoja ja selvittää, mikä niistä on paras. Tässä vaiheessa avainasemaan astuu se, miten hyvin yritys tuntee oman kohderyhmänsä – mitä kuluttajat arvostavat kyseisten tuotteiden tai palveluiden kohdalla ja mitkä asiat ovat heille kaikista tärkeimpiä? Kun tämä on tiedossa, alkaa somemainoksen sisältö olla selvillä.


Uudelleenmarkkinointi on yksi somemainonnan tarjoamista kohdennusvaihtoehdoista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritys voi kohdentaa mainoksensa sellaisille henkilöille, jotka ovat vierailleet esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla tai verkkokaupan tietyillä tuotesivuilla – ja mitä tällaiset henkilöt ovat todennäköisesti tehneet? Jep, tiedonhakua. Somemainonnalla on siis mahdollista paitsi luoda itse tarve, myös iskeä suoraan ostopäätösprosessin keskivaiheilla oleviin kuluttajiin.

Ostopäätös. Kun vaihtoehdot on vertailtu, on aika tehdä päätös. Ostopäätös ei kuitenkaan ole vielä 100 % takuu siitä, että kuluttaja todella päätyy ostamaan valitsemansa yrityksen tuotteen tai palvelun, sillä ostotapahtuman aikana ilmenevät tekijät saattavat vaikuttaa merkittävästikin lopputulemaan. Tässä vaiheessa onkin syytä kiinnittää huomiota yhteen digitaalisen markkinoinnin merkittävimmistä tekijöistä onnistumisen kannalta – yrityksen verkkosivuihin.


Somemainonnan tarkoituksena on tuoda yritys ja sen tarjooma kuluttajille houkuttelevasti esille läpi ostopäätösprosessin, mutta laadukkainkin somemainonta menettää tehonsa, mikäli yrityksen verkkosivut eivät ole kaikilta osin kunnossa. Pahimmillaan käy niin, että kuluttaja saadaan vakuutettua ja hän siirtyy somemainoksesta yrityksen verkkokauppaan tekemään ostosta huomatakseen, että verkkokauppa on sekava, täynnä kirjoitusvirheitä, hidas tai se ei jostakin syystä toimi, minkä seurauksena hän pyörtääkin päätöksensä ja ostaa jostakin muualta. Vaikka somemainonnassa tehtiin kaikki oikein, ei se johtanut ostoon. Yritysten onkin tärkeä tiedostaa, että vaikka somemainonta on äärimmäisen tehokas digitaalisen markkinoinnin keino, ei se kuitenkaan ole mikään taikatemppu.

Oston jälkeinen käytös. Ostopäätösprosessi ei suinkaan pääty siihen, kun osto on tehty. Oston jälkeen kuluttaja arvioi tyytyväisyyttään ostoon – lunastiko tuote lupaukset ja vastasiko se kuluttajan odotuksia? Onko luvassa uusintaostos tai pitkäaikainen asiakassuhde?

Millainen rooli somemainonnalla sitten on tässä vaiheessa? Mainosta suunnitellessa on syytä miettiä jo hieman tulevaisuutta ja sitä mahdollisuutta, että mainos todella vakuuttaa kuluttajan ja tuloksena on osto – mikä on tietysti äärimmäisen toivottavaa. On kuitenkin tärkeää, että mainos laaditaan totuudenmukaiseksi, eikä siinä lupailla mitään sellaista, mitä yritys ei voi lunastaa, sillä jos tuote tai palvelu ei vastaa asiakkaan odotuksia, on lopputuloksena oston lisäksi tyytymätön asiakas. Tyytymätön asiakas ei osta uudelleen ja on pahimmillaan vaikuttamassa myös siihen, että seuraavan kuluttajan ostopäätösprosessi tyssää sinun kohdallasi vaihtoehtojen vertailuvaiheessa negatiiviseen asiakaspalautteeseen.


3. Somemainonta on tehokasta

Kaikista käytettävissä olevista mainontaformaateista somemainonta on se, jossa kova työ taatusti palkitaan. Kun suunnittelee ja kohdentaa huolella, tuottaa ammattitaitoiset materiaalit, seuraa kampanjan etenemistä ja optimoi sitä tarvittaessa sekä analysoi lopulliset tulokset, on somemainonta yritykselle kaikkein kustannustehokkain digitaalisen markkinoinnin keino.

Somemainonnan ylivertaisuus ja alussa mainitsemamme verkkomainonnan osuuden nousu eivät tietenkään tarkoita sitä, että perinteisemmät markkinointikanavat olisivat tarpeettomia. Jokaiselle mainokselle on oma paikkansa, ja esimerkiksi printtimainonta on joissakin tapauksissa edelleen erinomainen vaihtoehto. Oikea mainoskanava riippuu aina mainoksen sisällöstä, tavoitteesta ja kohderyhmästä. Somemainonta tarjoaa kuitenkin paljon sellaisia etuja, mihin muut mainonnan muodot eivät pysty – mainittakoon näistä mm. tarkat kohdennusmahdollisuudet mainonnan tuloksien mitattavuus, reaaliaikainen vuorovaikutus mainoksen kohderyhmän kanssa sekä mahdollisuus muokata mainosta lennosta kesken kampanjan niin materiaalien, kohdennusten, kampanja-ajan kuin budjetinkin osalta.


Jos haluat lukea somemainonnan perusteista sekä tarkemmin siitä, mihin sen teho perustuu, voit lukea aihetta käsittelevän blogikirjoituksemme täältä.


Tarjoamme somemainontaa sekä jatkuvana että kampanjaluontoisena palveluna ja osana sosiaalisen median asiantuntijapalveluitamme. Meillä on useiden vuosien kokemus tuloksellisesta somemainonnasta ja mitä erilaisemmilta toimialoilta.


Jos siis kaipaat avuksesi kumppania, joka taitaa somemainonnan salat, ota yhteyttä tai lähetä meille tarjouspyyntö!


Comments


bottom of page