”Me tykätään siitä, miten me nähdään teidät, ja miten te näette meidät.”


Historialtaan maamme merkittävimpiin musiikkialan yrityksiin kuuluva F-Musiikki on paljon muutakin kuin Suomen suurin soitinkauppa. Yritys toimii musiikin alalla varsin laaja-alaisesti: heiltä löytyy kaikki tarvittavat soittimet, nuotit ja soitintarvikkeet. He toimivat niin maahantuojana ja jälleenmyyjänä kuin soittimien valmistajana. Heillä pyörii mm. kielisoitinverstas, elektroniikkahuolto ja pianoverstas – ovat muuten huikeita laitoksia kaikki. Nykyään F-Musiikki tarjoaa myös esitystekniikkaa niin pieniin kuin suuriinkin tapahtumiin, toteuttaen erilaisia kokonaisuuksia suoraan artisteille, tapahtumanjärjestäjille ja -paikoille.

Kokeillaan ja kehitytään. Vaikuttavan toiminta-alueensa lisäksi F-Musiikki on aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa: myymälätapahtumat, kulttuuri- ja musiikkitapahtumat, kurkistusta jopa urheilun puolelle… Skaala on laaja, ja mukaan mahtuu kaikenlaista nuorison kesäleireistä isomman luokan festareihin. Lisäksi F-Musiikki toimii tiiviissä yhteistyössä eri medioiden kanssa ja on mukana tv-ohjelmissa. Tempauksien koot, sijainnit ja kohderyhmät vaihtelevat, mutta se onkin ideana: kokeilla rohkeasti erilaisia juttuja. Opitaan sitten siitä, mikä ei toimi ja kehitetään sitä, mikä toimii – tärkeintä on avoin, iloinen ja rempseä asenne. Tapahtumat ja kampanjat ovat tärkeitä ja ne kulkevat käsi kädessä sekä sesonkien, että asiakkaiden toiveiden ja ehdotusten kanssa. Tähän kun lisää osaavan henkilökunnan ja innovatiivisen yrityskulttuurin, ei voi tulla kuin hyvä. 

Keskeistä F-Musiikin menestyksessä on syvä ja avoin yhteistyö valmistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Mahdollisimman avoin kommunikaatio takaa parhaan asiakaskokemuksen ja hyödyttää molempia osapuolia. Tällainen yhteistyö vallitsee myös F-Musiikin ja Primaqin välillä. F-Musiikki onkin yksi Primaqin vanhimmista asiakkaista: yhteistyö alkoi jo viime vuosikymmenen alussa. Kaikki lähti liikkeelle Primaqin Anun ja F-Musiikin vähittäiskaupan johtaja Timo Sahlströmin yhteisen tutun, itseasiassa nykyisen F-Musiikin artistin kautta – hän kehui Timolle Anun energistä otetta messuemännöintiin, ja viimeistään kohtaaminen messuilla sai Timon vakuuttuneeksi. Tästä lähtien Primaq on ollut aktiivisesti mukana F-Musiikin tapahtumissa.

Näihin vuosiin mahtuu paljon. Pääosin yhteistyössä ollaan tapahtumahenkilöstön tiimoilta, mutta myös iPadit asiakaskyselyineen pelaavat tärkeää roolia. Tapahtumahenkilöstön suhteen F-Musiikki nostaa esiin muutaman tärkeimmän asian, miksi he eivät Primaqia muuhun vaihtaisi: rekry ja briiffaus ovat kunnossa – aina voi luottaa, että paikalle saapuu hommaan sopiva tyyppi. Tyyppi, jonka asenne on ”Mä oon äffäläinen tänään!” sen sijaan että olisi ”vain töissä täällä”. Toinen seikka on se energia, mikä Primaqista huokuu. Tapahtumiin monesti liittyy paljon eri elementtejä, tekemistä ja stressiä. Primaqilta saadaan aina iloinen energia paikalle muuttamaan koko tapahtuman luonne.

Liidienkeräyksen tuloksellisuus ja mitattavuus. F-Musiikki käyttää sähköistä, brändättyä asiakaskyselyä tapahtumissa, joista halutaan kerätä liidejä tai mielipiteitä. Ja niitähän kertyy – F-Musiikki sanoo suoraan, ettei olisi mitenkään päässyt omin resurssein niihin liidimääriin, joihin Primaqin kanssa päästään. Liidienkeräys on tehokasta, käyttöalusta on toimintavarma, ja käytännön asiat (roudaukset, kyselyiden sisältö, raportointi yms.) hoituvat helposti ja nopeallakin varoitusajalla. Tässä asiakassuhteessa luotto on vahva, ja puolin ja toisin joustetaan, jos tilanne sitä vaatii. Tärkeintä kuitenkin on tulos, joka lopulta on kaikessa liiketoiminnassa se juttu. Esimerkiksi liidin/kontaktin hinta kertoo paljon, ja harva pääsee sen suhteen tällaisiin tuloksiin – yhteistyö Primaqin kanssa takaa huipputulokset joka kerta. Tärkeäksi seikaksi he nostavat myös sen, että Primaqin asiakaspalveluote on henkilökohtainen, kaikki järjestyy helposti, ja iPadien ja tapahtumahenkilöstön lisäksi Primaqilta saa vastapallotteluideaa asioiden kehittämiseksi. Tällainen asiakassuhde on yksi hedelmällisimmistä: yhteenkuuluvuuden tunnetta sisältävä vuorovaikutussuhde, jossa halutaan aidosti hyvää toiselle. Tapahtumahenkilöstö#primaq #fmusiikki #referenssi #siellämissätapahtuu #tapahtumahenkilöstö