Sosiaalinen media hyödyksi hakukoneoptimoinnissa

Etenkin pienten yritysten kannattaa hyödyntää sosiaalisen median voima: some tarjoaa mahdollisuuden luoda potentiaalisille asiakkaille vakuuttava kuva yrityksestä ilman suuria rahallisia panostuksia. Lisäksi oikeanlainen tekeminen somessa auttaa yrityksen löytymistä hakukoneen orgaanisissa, eli ei-maksetuissa, tuloksissa. Someaktiivisuus ei yksinään nosta ketään Googlen ykköseksi, mutta on yksi tärkeä vaikuttava tekijä.Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan verkkosivun sijoituksia hakukoneiden, kuten Googlen, hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Hakukoneiden tärkein tehtävä on löytää hakusanaa parhaiten vastaavat sivut. Hyvin optimoitu sivu/sivusto listaa sen hakutuloksissa mahdollisimman korkealle. Jotta verkkosivusto pääsisi parhaiden hakutulosten joukkoon, vaaditaan sivustolta paljon muutakin kuin se, että hakusana löytyy sivujen sisällöstä. Nykyisin hakukoneoptimointi on pääasiassa sivuston parantelua: responsiivisuuden ja kävijäkokemuksen huomioimista, termistön ja tekstien kirjoitusasujen yhtenäistämistä yms.


Psst: kun puhuu aina joka kanavassa asioista käyttäen samoja termejä ja kirjoitusasuja, niin Google tykkää!

Sosiaalinen media pelaa nykyään vahvaa roolia hakukonenäkyvyydessä. Some on entistä enemmän läsnä tietoa hakiessa ja jakaessa. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada monipuolista tietoa asioista helposti, kuvineen ja mielipiteineen. Nykyään monet lähtevät jopa ennen hakukoneita etsimään tietoa somesta. Somen monipuolisten mahdollisuuksien lisäksi on siitä yritykselle hyötyä myös hakukonelöydettävyyden kannalta.


Hakukoneet arvostavat somessa paljon jaettua sisältöä. Mitä suositumpi somekanava, sitä enemmän hakukoneet siihen luottavat – esimerkiksi Google pitää somekanavia, kuten Instagramia ja Facebookia, luotettavina ja hakijoita miellyttävinä lähteinä, minkä takia niissä jaettu tieto löytyy korkealla myös Googlen hakutuloksissa. "Ahaa, ihmiset jakavat ja klikkailevat tätä linkkiä Facebookissa, sen on siis oltava luotettava". Yritykset voivat kasvattaa sivustolleen ohjaavien linkkien määrää somen keinoin; somesta lähtevät linkit nähdään merkittävinä ja ne parantavat koko yrityksen sijoittumista hakutuloksissa. Linkkailu siis todella kannattaa!

Muita syitä, miksi oikeanlainen ja aktiivinen esilläolo somessa vaikuttaa hakukonelöydettävyyteen:

Linkkaukset ja sisältö. Ollakseen aktiivinen somessa, täytyy yrityksen tuottaa kohdeyleisöä kiinnostavaa ja laadukasta sisältöä. Kun sisältö julkaistaan myös yrityksen verkkosivuilla, löytyy se hakukonesijoituksista. Lisäksi se houkuttelee myös muita sivustoja linkittämään kyseistä sivustoa, mikä taas nostaa sivustoa hakutuloksissa entisestään.

Digitaalisesta markkinoinnista huolehtiminen. Usein yritys, joka on panostanut someen ja sen sisältöön, on myös huolehtinut hakukoneoptimointinsa kuntoon – ja sehän kannattaa, jotta laadukasta sisältöä ei tuota turhaan tyhjälle yleisölle.


Ilman sisältöjä yrityksellä ei ole hakukoneoptimoitavaa, ja ilman hakukoneoptimointia yrityksellä ei ole keinoja sisältöjen hakukonelöydettävyyden kasvattamiseen.

Somessa jo pienillä kikoilla voi saada aikaan huomattavasti parempaa tulosta. Mikäli someen ei itsellä riitä aika, halu, osaaminen tai mielenkiinto, on Primaqin Someassari-palvelu olemassa sitä varten. Palvelu on suunniteltu yrityksille, jotka tarvitsevat lisäkäsiä, uutta energiaa ja nykyaikaisia ideoita somessa onnistumiseen. Löydetään yhdessä yrityksellenne oikea tapa olla esillä!