top of page

promoottorista digitaalisen markkinoinnin ammattilaiseksi

Kuusi vuotta sitten Primaqilla aloittanut Aino Sihvo on kulkenut kanssamme pitkän matkan – promoottorista myyntityön kautta nyt Team Leaderiksi sekä Digital Marketin Specialistiksi. Kun mietitään kasvutarinaa, on tämä niiden parhaasta päästä!

Aino Sihvo

Aino Sihvolle isojen kokonaisuuksien hallinta ei ole koskaan ollut ongelma – vuonna 2017 hän työskenteli yhdessä yrityksessä promoottorina, toisessa promootiomyyjänä ja kolmanneksi haki vielä promoottoriksi Primaqille.

“Tuolloin tein Primaqin kautta satunnaisia promokeikkoja esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja messuilla – työ oli monipuolisesti kaikkea esitteiden jakamisesta erilaisten pelien vetämiseen. Kerran olin vetämässä sellaista kilpailua, jossa osallistujien tuli heittää tietokoneen näppäimistö mahdollisimman kovalla vauhdilla tutkaan!”, Aino muistelee työuransa alkutaivalta.


Aino kokee, että promoottorin työtehtävät olivat hieno kokemus ja niiden avulla pääsi monipuolisesti tekemään, näkemään ja kokemaan – kuitenkin vuonna 2017 ammattikorkeakoulun alettua, oli aika keskittyä töiden sijasta opiskeluun.

Kaikki tiet vievät Primaqille

Opiskeluaikanakin työt Primaqilla pyörivät mielessä, sillä opintojen edetessä viimeiselle vuodelle ja opinnäytetyöprojektin aloittamiseen, Aino toivoi saavansa tehdä työnsä jollekin toimeksiantajalle. Lämpimät muistot ohjasivat Primaqin suuntaan ja kun täältä näytettiin vihreää valoa, alkoi aiheen ideointi.

“Lopulta päädyin tekemään Primaqille brändimielikuvatutkimuksen, haastatellen silloisten asiakkaidemme joukosta neljää, mahdollisimman monipuolista asiakasyritystä”.

Opinnäytetyöprojektin päättyessä oli tarvittava opintopistemäärä enää yhden harjoittelujakson päässä. Kun loppuvuonna 2020 valmistuminen myynnin tradenomiksi oli lähempänä kuin koskaan, Aino aloitti kolmen kuukauden harjoittelujakson Primaqin myyntitiimissä.

“Sain kunnon syväluotauksen myyntityön pariin ja monipuolisesti kokemusta sekä vastuuta. Harjoittelun aikana tutustuin Primaqin myyntitiimin toimintaan ja myyntiprosessiin. Pääsin kontaktoimaan asiakkaita, osallistumaan myyntitapaamisiin sekä laatimaan ja lähettämään tarjouksia”.

Myyntityön harjoittelujakson aikana Aino palkattiin Primaqille myös osa-aikaisesti sisällöntuottajan töihin, Social Media Content Creatoriksi. Lopulta sisällöntuottajan työ vei täysin mennessään: “Se tuntui enemmän omalta jutulta kuin myyntityö, joten kun harjoittelujaksoni päättyi ja olin valmistunut myynnin tradenomiksi, jatkoin sisällöntuottajan töitäni täällä aina alkuvuoteen 2023 saakka”.

Itsensä haastamista ja ammatillista kasvua

Kun alkuvuodesta 2023 Ainolle tarjottiin uusia haasteita Digital Marketing Specialistin sekä Team Leaderin rooleissa, tuntui se luontevalta jatkumolta tällä yhteisellä polulla. Luottamus on molemminpuolista ja Ainon kaltaiseen tekijään on helppo tukeutua – hän tuntee Primaqin kuin omat taskunsa.

“Se kaikki, mitä olen viimeisen kuuden vuoden aikana päässyt Primaqilla kokemaan, on antanut minulle tosi monipuolisen näkemyksen yrityksemme toiminnasta. Minulla on vahva näkemys asiakaspolusta ihan myyntiprosessin ensihetkistä lähtien sekä vankka tietämys meidän historiasta, kehityskaaresta ja oikeastaan ihan kaikesta!”

Yhteisten vuosien aikana sekä Ainon ammatillinen kasvu että Primaqin yrityskehitys ovat molemmat kulkeneet samaan suuntaan, eli ylöspäin. Uusien tehtävien ja haasteiden tarjoaminen työntekijöille onkin aina ollut meille äärettömän tärkeää.

“Jo tässä alkuvuoden aikana olen päässyt haastamaan itseäni ja kehittämään ongelmanratkaisu- sekä organisointitaitojani. Olen myös sukeltanut syvemmin maksetun mainonnan pariin sekä päässyt tekemään data-analyysia raportoinnin muodossa”, Aino summaa.

Loppuvuodelta Aino odottaa kunnolla uuteen rooliin sujahtamista, oman ammattitaidon kehittämistä sekä monipuolisesti uusien tehtävien parissa työskentelyä.

“Odotan sitä, että Primaqin toiminta jatkaa hienoa kasvuaan tänäkin vuonna. Me mennään koko ajan kovaa vauhtia eteenpäin!”

bottom of page