Sosiaalisen median palvelut 

 Ammattitaidolla sekä visuaalisella otteella 

 Sosiaalisen median strategia 

Sosiaalisen median strategia määrittelee yrityksen somen käytön linjaukset perustuen yrityksen brändiin sekä strategisiin tavoitteisiin. Somestrategia kertoo, miten yritys hyötyy somen käytöstä, mitä kanavia on olennaista käyttää, minkälaista kohdeyleisöä eri kanavilla tavoitellaan ja minkälaista sisältöä tuotetaan. Strategiassa määritellään yrityksen somessa tavoittelemat tärkeimmät kohderyhmät – on tärkeää osata viestiä oikeaa viestiä oikeille henkilöille oikeaan aikaan. Strategiassa määritellyt tavoitteet ovat sekä pidemmän aikavälin laajempia tavoitteita että kanavakohtaisia, tarkempia tavoitteita.

 

Tärkeimpiä seikkoja strategiassa ovat tavoitteiden asettaminen, mittarit ja mittaaminen, kanavavalinnat ja kohderyhmät, sisällön suunnittelu ja aikataulutus, vastuualueet, resurssit sekä analysointi ja raportoiminen.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Somestrategian laatiminen helpottaa laadukkaan ja kohderyhmää kiinnostavan sisällön tuottamista ja tavoitteiden saavuttamista. Somestrategia on tiivis kokonaisuus, jonka lukemalla kuka tahansa ymmärtää, miksi yritys käyttää somea, mitä somessa ololla tavoitellaan ja miten tavoitteisiin pyritään pääsemään.

  © 2020 Primaq Group Oy          Y-Tunnus 1533292-1         Tietosuojaseloste

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Primaq YouTube