top of page

artikkelit

Maailma on täynnä sisältöä, mutta kuinka moni yritys todella erottuu joukosta syvällisellä ja merkityksellisellä sisällöllään? Artikkelit ovat strateginen työkalu, joilla rakennat luottamusta, auktoriteettia ja teet yrityksestäsi tunnistettavan. Kysymys kuuluukin; haluatko investoida sisältöön, joka ei ainoastaan kuvaa brändiäsi, vaan joka tekee siitä tunnistettavan ja vahvistaa asemaasi omalla alallasi?

Millaisia aiheita artikkeleissa voidaan käsitellä? 

Käytännössä mitä tahansa. Yrityksen uuden innovaation esittely, lehdistötiedote tärkeästä yritysuutisesta tai kattava tapahtuma-artikkeli tulevasta seminaarista ovat kaikki esimerkkejä tehokkaista sisällöistä, joilla voidaan tukea yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Kun tavoitellaan vahvan brändin ja luottamuksen rakentamista, voidaan artikkeleissa esimerkiksi analysoida yrityksen markkinaosuuden kehitystä, tehdä katsaus onnistuneeseen projektiin tai laatia asiantuntijuutta korostava henkilökuva. 

Yritystekstit

vahvistat luottamusta ja asiantuntijuutta

Laadukkaat, objektiiviset ja syvälliset artikkelit osoittavat yrityksen osaamisen ja asiantuntemuksen alallaan. Ne tarjoavat lukijoille arvokasta tietoa ja vahvistavat heidän luottamustaan yritykseen.

parannat yrityksesi medianäkyvyyttä

Säännöllinen ja laadukas artikkelisisältö parantaa ja monipuolistaa yrityksen näkyvyyttä mediassa. Esimerkiksi tärkeät lehdistötiedotteet ja tapahtuma-artikkelit voivat tuoda merkittävää huomiota ja tunnettuutta. Artikkelit soveltuvat niin digitaalisiin kanaviin kuin printtiin. Tämä mahdollistaa laajan ja monipuolisen yleisön tavoittamisen eri alustoilla.

muutat tiedonjaon strategiseksi voimavaraksi

Artikkelit eivät ole vain tiedon jakamista varten, vaan ne toimivat myynnin ja markkinoinnin strategisena työkaluna. Artikkelit mahdollistavat kohderyhmän tarpeiden ja haasteiden syvällisen käsittelyn. Ne rakentavat siltoja potentiaalisten asiakkaiden ja yrityksen välille, korostaen ratkaisuja ja siten edistäen myynnin kasvua. 

millaisia erityispiirteitä artikkeleilla on?

Artikkeli yritykselle

Syvyys: Artikkelit käsittelevät aiheitaan yleensä syvällisesti. Ne tarjoavat perusteellista tietoa ja analyysiä aiheesta, ja niissä on usein taustalla runsaasti taustatietoa ja tutkimusta. 
 

Objektiivisuus: Toisin kuin esimerkiksi blogitekstit, jotka saattavat olla subjektiivisia ja heijastella yrityksen tai kirjoittajan henkilökohtaisia näkemyksiä, artikkelit pyrkivät objektiivisuuteen ja neutraaliuteen. 
 

Formaali tyyli: Artikkelit noudattavat usein formaalimpaa kirjoitustyyliä. Ne ovat rakenteellisesti tiukempia, ja niissä käytetään ammattikieltä ja terminologiaa, joka sopii aiheeseen ja kohderyhmään. 
 

Lähteiden käyttö: Hyvin kirjoitetuissa artikkeleissa on usein viittauksia alkuperäislähteisiin, tutkimuksiin tai asiantuntijalausuntoihin, mikä lisää tekstien luotettavuutta. 
 

Pitkäikäisyys: Siinä missä esimerkiksi blogitekstit ja sosiaalisen median sisällöt keskittyvät ajankohtaiseen ja vaihtuviin trendeihin, on artikkelit suunniteltu olemaan ajattomampi, jolloin niiden relevanssi säilyy pidempään. 

Miksi artikkelien tuottaminen kannattaa ulkoistaa juuri Primaqille

 • Kokemus ja tietotaito. Kokeneet sisällöntuotannon asiantuntijamme taitavat oikeakielisen kirjoituksen sekä artikkelien erityisvaatimukset, kuten rakenteen ja tyylin. Ymmärrämme artikkelien peräänkuuluttaman objektiivisen ja neutraalin otteen, mikä tekee niistä uskottavia ja arvostettuja. Ulkopuolisena toimijana voimme tarjota tämän tärkeän näkökulman. 
   

 • Ammattimainen ja syvällinen paneutuminen. Jokainen artikkeli vaatii taustatutkimusta ja syvällistä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Me sukellamme täysillä jokaiseen projektiin ja käytämme aikaa tunnistaaksemme yrityksesi tarpeet. Näin varmistamme, että lopputulos on linjassa sekä brändin että tavoitteiden kanssa. 
   

 • Monipuolinen palvelu. Meidän vahvuutemme on monipuolisuudessa. Artikkelipalvelumme ei rajoitu vain kirjoittamiseen, vaan hoidamme myös tarvittaessa artikkeleihin liittyvät haastattelut ja kuvituksen, oli kyseessä sitten grafiikka tai still- ja videokuvaus. Tuotamme sujuvasti hakukoneoptimoitua sisältöä verkkoon ja valmiiksi muotoiltua sisältöä printtiin. Räätälöimme palvelumme istumaan juuri sinun tarpeisiisi. 

 • Kansainvälinen osaaminenHaluatko kansainvälistyä? Ei ongelmaa. Tuotamme artikkeleita suomen kielen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi, ottaen huomioon kansainväliset lukijakunnat ja kulttuurierot. 

Meihin ovat luottaneet​​

Primaq referenssit
 • Kuinka paljon blogiteksti maksaa?
  Palvelun lopullinen hinta määräytyy tilatun työmäärän laajuudesta riippuen eli sisältääkö se esimerkiksi pelkän tekstin tuottamisen vai avaimet käteen -periaatteella kaikkeen lopputulokseen tarvittavan materiaalin tuottamisesta tekstin julkaisuun. Yhden blogitekstin hinta on alk. 900 € + alv 24 %. Palveluun sisältyy yritykseen ja sen toimialaan sekä annettuihin materiaaleihin perehtyminen, digitaalisen markkinoinnin suunnitelma ja vuosikello, hakukoneoptimoidun blogitekstin tuottaminen ja sen hyväksyttäminen asiakkaalla.
 • Kuka blogitekstimme kirjoittaa?
  Digitaalisen markkinoinnin, sisällöntuotannon ja hakukoneoptimoinninasiantuntijamme. Jos olet jo asiakkaamme, on kirjoittaja todennäköisesti joku oman asiantuntijatiimisi jäsenistä, jolloin asiantuntijat ovat jo valmiiksi perehtyneet yritykseesi, toimialaasi ja alasi terminologiaan. Blogiteksti käy aina useamman silmäparin läpi parhaan mahdollisen laadun takaamiseksi.
 • Mitä hyötyä yritysblogista on?
  Yritysblogista on useita hyötyjä, joista yksi merkittävimmistä on ehdottomasti orgaanisen hakukonenäkyvyyden parantaminen, ja sen myötä verkkosivuliikenteen kasvattaminen– tämä edellyttää kuitenkin sen, että tuotettava sisältö on hakukoneoptimoitua.Olemme esimerkiksi nostaneet itsemme ja asiakkaamme tiettyjen hakusanojen kärkeen pelkällä blogisisällöntuotannolla. Blogilla on kuitenkin myös lukuisia muita arvokkaita hyötyjä, kuten brändin rakentaminen ja asiantuntijamaineen vahvistaminen, potentiaalisten asiakkaiden houkutteleminen ja nykyisten asiakkaiden sitouttaminen tarjoamalla arvokasta ja informatiivista sisältöä. Yritysblogi on äärimmäisen tehokas digimarkkinoinnin työkalu, joka tuo yrityksen liiketoiminnalle pitkäaikaista hyötyä.
 • Kuinka usein blogikirjoituksia tulisi julkaista?
  Yritysblogiin kannattaa julkaista postauksia säännöllisesti, mutta tärkeintä on kuitenkin muistaa, ettei määrä korvaa koskaan laatua. Sopiva julkaisutahti riippuu siissiitä, kuinka paljon yrityksellä on sanottavaa ja kenelle. Blogitekstejä voidaan kuitenkin tuottaa hyvin moninaisesti eri aiheista, joten suosittelemmekin yleensä aina, että yritys julkaisisi vähintään yhden blogitekstin joka kuukausi.
 • Mitä aiheita blogissa kannattaa käsitellä?
  Yritysblogissa voi käsitellä monipuolisesti eri aiheita, jotka ovat relevantteja kohdeyleisölle ja tukevat yrityksen tavoitteita. Näitä ovat mm. tuotetiedot ja käyttövinkit, alan trendit ja uutiset, asiakastarinat ja suositukset, asiantuntijatekstit, henkilöstöesittelyt, yrityksen tausta ja arvot sekä ajankohtaiset aiheet, jotka herättävät kiinnostusta. Tärkeintä on tarjota arvoa ja hyötyä lukijoille samalla kun edistetään brändiä ja liiketoiminnan tavoitteita.
 • Mitä TikTok-markkinointi maksaa?
  Räätälöimme palvelumme asiakaskohtaisesti, jolloin palvelun kuukausiveloitus määräytyy orgaanisen sisällön ja mainonnan määrän perusteella. TikTok-videon hinta on alk. 600 € + alv 24 %. Palveluun sisältyy yritykseen ja sen toimialaan perehtyminen, digitaalisen markkinoinnin suunnitelma ja vuosikello, TikTok-tilin freesaus ja moderointi, sisällöntuotanto sekä tulosten raportointi. Palvelun hinta ei sisällä mainoskampanjaan käytettävää budjettia. Miltä kuulostaisi 400 000 näyttökerran saaminen 1800 € hinnalla? Hinta sisältää 2 TikTok-videota ja mainosbudjetin. Yhden näyttökerran hinta olisi käytännössä 0,004 €. Mitä muuta kautta saat näyttöjä tällaisella hinnalla?
 • Mitä TikTok-tilin moderointi pitää sisällään?
  Primaq huolehtii siitä, että asiakkaan tileille tulleisiin viesteihin ja kommentteihin vastataan ja reagoidaan asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla tavalla. Moderoinnin tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, sillä sosiaalisen median kanavissa vuorovaikutus on ensisijaisen tärkeää ja tilit toimivat yhtenä asiakaspalvelukanavana. Osalle yrityksistä sosiaalinen media on jopa kaikkein tärkein asiakaspalvelukanava.
 • Miten tuotatte TikTok-videoita?
  Paras käytäntö TikTok-videoiden tuottamiseen riippuu asiakkaan liiketoiminnasta, tarjoomasta, tavoitteita ja resursseista. Voimme tuottaa videoita joko yrityksen omista valmiista materiaaleista tai kuvaamalla materiaalit itse asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiantuntijamme seuraavat aktiivisesti ajankohtaisia trendejä ja mukauttavat sisältöä yrityksen viestintätyyliin ja kohdeyleisöön sopivaksi. TikTok-videosta luodaan käsikirjoitus, jonka pohjalta videon sisältö tuotetaan ja editoidaan hyödyntäen tekstiä, audiota ja erilaisia tehosteita. Noudatamme videoiden ääni- ja musiikkisuunnittelussa tekijänoikeuslakeja, jotka pätevät kaikkiin yritysten julkaisemiin sosiaalisen median sisältöihin. Valmis video tarkistutetaan asiakkaalla, minkä jälkeen hyväksytty video julkaistaan sovittuna ajankohtana liittäen kuvatekstiin relevantit hashtagit parhaan näkyvyyden saavuttamiseksi. Huolehdimme myös tilin moderoinnista ja vastaamme kommentteihin ja viesteihin. Tällä prosessilla ja säännöllisellä vuorovaikutuksella asiakkaan kanssa varmistetaan, että sisältö on laadukasta, sitouttavaa ja linjassa yrityksen viestinnän kanssa.
 • Onko TikTok oikea kanava yrityksellemme?
  TikTokin sopivuus riippuu monista tekijöistä, joista olennaisimpana se, millaista liiketoimintaa yrityksenne harjoittaa, mitä se tarjoaa ja kenelle. TikTokin suosio on räjähdysmäinen, ja sieltä tavoittaakin ihmisiä nykyään useista eri ikäluokista. Jos kohdeyleisönne koostuu pääasiassa nuoremmista ihmisistä, ja erityisesti Z-sukupolven edustajista, on TikTok teille aivan ehdoton kanava.
 • Miten TikTokissa voi menestyä?
  TikTokissa trendien aallonharjalla pysyminen on kokopäivätyötä – se vaatii jatkuvaa seurantaa ja luovuutta. TikTokin päivittäisten trendientutkiminen auttaa pysymään ajantasalla siitä, mikä kiinnostaa käyttäjiä juuri nyt. Tärkeää on luoda myös omaa, uniikkia sisältöä, joka sopii brändillesi ja tavoitteillesi. Vuorovaikutus yleisön kanssakommenttien ja viestien kauttaauttaa vahvistamaan yhteyttä seuraajiisi. Kaiken kaikkiaan,TikTokissa menestyminen edellyttää huolellista suunnittelua ja ajankohtaisuutta; luovan, aidon ja erottuvan sisällön tuottaminen ja trendeihin tarttuminenvahvistaa positiivisesti brändimielikuvaa.
 • Paljonko somemainontaan kannattaa laittaa rahaa?
  Tähän kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Mainonnan budjettia miettiessä tulee ottaa huomioon mm. yrityksen tavoitteet, kohdeyleisö, kilpailutilanne, valitut mainosalustat, kampanjan kesto ja mittarit. Budjetti voi vaihdella suuresti eri yritysten välillä, mutta lähtökohtaisesti somemainonta on yritykselle kuin yritykselle aina kaikkein edullisin tapa mainostaa. Eri vaihtoehtojen testausja jatkuva optimointi ovat avainasemassa, kun määritetään, millainen budjetti toimii parhaiten liiketoiminnan tarpeiden kannalta. Annamme asiakkaalle aina oman ehdotuksemme sopivasta mainosbudjetista.

Tehosta artikkelien tuloksellisuutta näillä digimarkkinointipalveluilla:

kirjoitetaanko yhteinen menestystarina?

Kun tarjoat syvällistä, objektiivista ja laadukasta sisältöä, rakennat luottamusta ja vahvistat yrityksesi asemaa alallasi. Jokaisella yrityksellä on tarina, joka ansaitsee tulla kuulluksi – me autamme yritystäsi tuomaan sen esille sen ansaitsemalla tavalla. Katsotaan yhdessä, miten artikkelit voivat tukea yrityksesi tavoitteita.  

Ota yhteyttä
bottom of page