top of page

Primaq Group Oy (1533292-1), Tähdenlennonkuja 1, 02240 Espoo

Yhteyshenkilö: Anu Wiio, anu.wiio@primaq.fi
 

Rekisterin nimi: "Primaq Inspiraatio uutiskirje"
 

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa uutisista, uusista oppaista, sekä mahdollisista tapahtumista (live + internet).
 

Tietosisältö: 

Rekisteriin kerätään vain henkilön nimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta, sekä vapaaehtoinen tieto koskien yritystä, titteliä ja/tai ammatillista intressiä. Rekisteriin annettuja tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin, lataamalla yrityksen tarjoamia ilmaisia materiaaleja, tai osallistumalla ilmaisiin koulutuksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Emme luovuta ikinä rekisteritietoja muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriä hyödynnetään Hubspottia. Hubspot vastaa osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa uutiskirjelista tilille pääsyn asianmukaisin toimenpitein. Hubspot huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. 

 

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. 
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

bottom of page