top of page

Hakukoneoptimointi – mitä se on ja miten sitä tehdään?

Minkä tahon puoleen sinä käännyt silloin, kun tarvitset nopeasti ratkaisun johonkin tarpeeseen tai vastauksen johonkin kysymykseen? Vastaus on todennäköisesti Google – eikä mikään ihme, sillä Googlen hakukonemarkkinaosuus Suomessa on noin 96 %. Tästä syystä tässä blogikirjoituksessa keskitytäänkin hakukoneoptimointiin ja siihen liittyviin käytäntöihin ja hyötyihin nimenomaan Googlen näkökulmasta.


Hakukoneoptimointi

Googlen hakutulokset koostuvat sekä orgaanisista hakutuloksista että maksullisista hakusanamainoksista. Koska hakukoneoptimointi liittyy nimenomaan orgaaniseen eli maksuttomaan hakukonenäkyvyyteen, ei tässä tekstissä käsitellä hakusanamainontaa.


Jos haluat lukea Google Ads -hakusanamainonnasta, suosittelemme lukemaan tämän blogikirjoituksen. Mikäli taas olet kiinnostunut hakusanamainonnan ulkoistamisesta, kannattaa tutustua Google Ads -hakusanamainonta -palveluumme.Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa sellaisten toimenpiteiden tekemistä, joiden avulla pyritään kasvattamaan verkkosivujen orgaanista näkyvyyttä hakukoneiden hakutuloksissa. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on siis käytännössä nostaa yrityksen verkkosivut hakutulosten kärkeen yritystä ja sen tuotteita tai palveluita koskevissa hauissa.

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi. Ei siis riitä, että verkkosivuille suoritetaan yksi mittava hakukoneoptimointioperaatio, minkä jälkeen vain odotellaan ruuhkaa verkkosivuliikenteessä. Ajattele asiaa näin: Olet urheilija ja harjoittelet tulevia kisoja varten. Optimoit tekniikkaasi ja teet kaikkesi, että suoriudut parhaimmalla mahdollisella tavalla. Harjoittelu tuottaa tulosta, voitat maailmanmestaruuden ja toteat, että teit mitä sinun pitikin. Istut mukavasti kotisohvalla ja ihailet saavuttamaasi sijoitusta seuraaviin kilpailuihin saakka. Mitä luulet tapahtuvan?

Hakutulosten kärkisijoista käydään kovaa taistelua – sinun lisäksesi myös kaikki tuloksiin tähtäävät kilpailijasi taistelevat paremmista tuloksista päivittäin, mikä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että sijoitukset hakutuloksissa vaihtelevat jatkuvasti. Saavuttamasi ykkössija ei siis tarkoita sitä, että olisit jatkossa aina ykkönen. Kilpailun lisäksi tietysti myös Googlen algoritmit ja optimointikriteerit elävät ja uudistuvat koko ajan. Hakukoneoptimointi peräänkuuluttaa paitsi tietämystä niistä asioista, jotka vaikuttavat hakutuloksissa sijoittumiseen, mutta myös pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa panostusta.


Miksi hakukoneoptimointi kannattaa?


Näyt silloin, kun sinua etsitään. Google vastaa kysyntään – siksi sen puoleen käännytäänkin silloin, kun joku tarve vaatii täyttämistä. Googlen ensimmäinen hakutulossivu kerää noin 90 % kaikista klikkauksista, joten mikäli yrityksesi ei löydy ensimmäiseltä hakutulossivulta, ei potentiaalinen asiakas välttämättä löydä yritystäsi ollenkaan, vaikka hän etsiikin juuri tarjoamiasi tuotteita tai palveluita.

Saat kilpailuedun. Jos jonkun yrityksen edustaja etsii esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin toimistoa, on kilpailuetu vaihtoehtojen vertailussa niillä yrityksillä, jotka löytyvät aiheeseen liittyvien hakutulosten ensimmäiseltä sivulta. Hakukoneoptimointi tuo siis mukanaan yritykselle merkittävän kilpailuedun, ja tästä syystä oman hakukonenäkyvyyden lisäksi kannattaakin pitää silmällä myös suurimpien kilpailijoiden näkyvyyttä.

Tehostat digitaalista markkinointiasi. Kun puhutaan digitaalisesta markkinoinnista, voidaan sanoa, että yritystä ei ole olemassa ilman sen verkkosivuja. Hakukoneoptimointi on taas toimenpide, joka oikein tehtynä ohjaa liikennettä yrityksen verkkosivuille ilmaiseksi – ja kuten sanottu, nimenomaan juuri silloin, kun ihmiset itse yrittävät hakujensa kautta hakeutua yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden pariin.

Hakukoneoptimointi on toki äärimmäisen tärkeä osa digitaalista markkinointia, mutta on syytä kuitenkin muistaa, että on myös monia muita tehokkaita tapoja – kuten sosiaalinen media, mainonta, Google Ads -hakusanamainonta ja uutiskirjeet – joiden avulla voidaan ohjata liikennettä yrityksen verkkosivuille.

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Hakukoneoptimointi koostuu sekä verkkosivuilla että sen ulkopuolella tehtävistä toimenpiteistä, jotka voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri tyyppiin: verkkosivujen tekniseen hakukoneoptimointiin, sisällölliseen hakukoneoptimointiin sekä verkkosivuston ulkopuolisiin tekijöihin. Seuraavaksi käydään läpi muutamia merkittävimpiä hakukoneoptimointiin liittyviä toimenpiteitä näiden jokaisen tyypin osalta. Ennen tätä on kuitenkin vielä syytä nostaa esille avainsanatutkimus, sillä se luo pohjan ja antaa suuntaviivat varsinaisille hakukoneoptimointitoimenpiteille.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa hakusanat, joita koskevien hakujen yhteydessä yrityksen kannattaa näkyä – ja joiden yhteydessä se haluaa näkyä. Avainsanatutkimuksessa selvitetään relevanttien hakusanojen lisäksi myös se, kuinka paljon hakusanoja käytetään, koska ei ole mitään järkeä pohjata hakukoneoptimointia sellaisiin hakusanoihin, joita kukaan ei käytä. Kun teet avainsanatutkimusta, kiinnitä huomiota ainakin näihin:

 • Ajattele kuin kohdeyleisösi: millä hakusanoilla he hakevat tarjoamiasi tuotteita tai palveluita?

 • Millaiset hakusanat ovat yrityksesi ja liiketoimintasi kannalta kaikista relevanteimpia?

 • Miten yrityksesi sijoittuu hakutuloksissa tällä hetkellä?

 • Mitä hakusanoja kilpailijasi käyttävät?

Tekninen hakukoneoptimointi


Hakukonerobottien pääsy verkkosivustollesi. Robottien valtaan astuminen on hakukoneoptimoinnin maailmassa ainoastaan positiivinen asia – ja itseasiassa täysin välttämätön sellainen. Käytännössä siis Googlen hakubotit lukevat niille oikeuden myöntäneiden verkkosivujen sisältöä, minkä seurauksena verkkosivut ylipäätään voivat nousta Googlen-hakutuloksiin. Hakubottien tekemää työtä kutsutaan indeksoinniksi.

Rikkinäiset linkit. Olet varmasti joskus päätynyt niin sanotulle 404-virhesivulle. 404 on koodi, joka kertoo, että klikkaamaasi tai kirjoittamaasi URL-osoitetta ei ole olemassa. Tämä voi johtua mm. siitä, että kyseinen sivu on poistettu tai että URL-osoitteessa on kirjoitusvirhe. Jos verkkosivuiltasi löytyy paljon viallisia linkkejä, heikentää se hakukonenäkyvyyttä.

Verkkosivujen latausnopeus. Oletko koskaan kironnut hitaasti aukeavaa verkkosivustoa? Sitten tiedät varmasti myös sen, että jos sivuston lataus kestää liian kauan, saatat poistua sivulta yhtä nopeasti kuin olit sinne mennytkin. Verkkosivujen latausnopeudella onkin suuri merkitys niin hakukoneoptimoinnin kuin käyttäjäkokemuksen kannalta. Jos verkkosivustosi lataaminen kestää yli kaksi sekuntia, on latausnopeutta syytä parantaa.

Mobiilioptimointi. Merkittävä osa kaikesta verkkosivuliikenteestä tapahtuu nykyään tietokoneiden sijasta mobiililaitteilla. Tästä syystä onkin äärimmäisen tärkeää, että verkkosivut toimivat mobiililaitteilla kaikin puolin moitteetta.

URL-osoitteet. Hyvä URL-osoite sisältää yrityksen kannalta relevantin hakusanan ja kertoo käyttäjälle mitä sivulla oleva sisältö käsittelee. Mieti itse, kumpaa linkkiä sinä klikkaisit mieluummin: yrityksen.linkki/sivu3898479 vai yrityksen.linkki/digimarkkinointi.

Verkkosivun rakenne. Mitä enemmän sisältöä yrityksen verkkosivuilla on, sen tärkeämpää on kiinnittää huomiota sivuston rakenteeseen. Kaikkien tärkeimpien laskeutumissivujen pitäisi olla selkeästi yhden klikkauksen päässä verkkosivujen etusivulta – käytännössä mitä vähemmän klikkauksia tietyt toiminnot verkkosivukävijältä vaativat, sen parempi.

Sisäinen linkitys. Google rakastaa linkkejä. Verkkosivuston sisäiset linkitykset helpottavat sivustolla navigointia ja saattavat lisätä verkkosivuilla vietettävää aikaa, mikä vaikuttaa positiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Laskeutumissivustolta toiselle vieviä linkkejä kannattaakin aina lisätä sopiviin kohtiin – jos siis kehotat verkkosivukävijää esimerkiksi lähettämään yrityksellesi tarjouspyynnön, tarjoa hänelle suora tie oikeaan paikkaan.

Kuvien ALT-tekstit. Vaikka Google onkin kaikin puolin mahtava ja kykeneväinen, ei sekään pysty kaikkeen. Google ei nimittäin osaa lukea kuvia. Kaikkiin verkkosivustolta löytyviin kuviin kannattaakin tästä syystä lisätä ALT-teksti (alternative text), josta käy ilmi mitä kyseisessä kuvassa on – ja mielellään relevantin hakusanan kera. ALT-teksti on hakukoneoptimoinnin lisäksi tärkeä saavutettavuustekijä, sillä se kertoo kuvan sisällön kaikille sellaisille verkkosivukävijöille, jotka eivät syystä tai toisesta näe kuvaa.


Sisällöllinen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen. Teknisen hakukoneoptimoinnin panostukset eivät yksinään kanna kovin pitkälle – tarvitaan myös sisältöä. Sisällöntuotanto on se vaihe, jossa avainsanatutkimuksen tulokset nousevat erityisen merkityksellisiksi. Jotta verkkosivusi löytyvät relevanttien hakutulosten yhteydestä, tulee verkkosivuilla olla relevantteja hakusanoja. Hakusanoja pitää löytyä kaikkialta: otsikoista, teksteistä, kuvista, URL-osoitteista, metateksteistä… ja nimenomaan vielä niin, että kaikki sisältö on relevanttia ja laadukasta. Hakusanoja ei siis kannata missään nimessä tunkea kaikkialle vain hakukoneoptimoinnin ilosta – niiden pitää solahtaa sisältöihin luontevasti. Loppuviimein on nimittäin aina muistettava, että hakukoneoptimointiakin tehdessä sisältöä kirjoitetaan nimenomaan ihmiseltä ihmiselle, ei ihmiseltä hakukoneelle.

Kohdeyleisön tarpeisiin vastaaminen. Google on yritys ja Googlessa hakuja tekevät ovat sen asiakkaita. Aivan kuten jokainen muukin yritys, myös Google haluaa palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä syystä Googlelle onkin tärkeää, että jokainen hakutulosten kärjessä oleva verkkosivu tarjoaa sivustolle klikanneelle juuri sitä, mitä hän haullaan halusi etsiä. Jos Google huomaa, että jokin hakutuloksissa oleva sivusto saa klikkejä, mutta sivustolla ei vietetä aikaa, Google toteaa, ettei sivusto vastaa kohdeyleisön tarpeisiin ja laskee täten sen näkyvyyttä.

Riittävä sisällön määrä. Jos verkkosivuilla on liian vähän sisältöä, vaikuttaa se auttamattomasti sivuston hakukonenäkyvyyteen. Liian vähäinen sisältöjen määrä onkin itse asiassa yksi yleisimmistä selityksistä huonolle hakukonenäkyvyydelle. Mitä enemmän yrityksen verkkosivuilla on hakukoneoptimoitua sisältöä, sen parempi. Tässä välissä on kuitenkin syytä muistuttaa, että laatu korvaa aina määrän – kuten sanottu, sisällön pitää aina vastata kohdeyleisön tarpeisiin.

Verkkosivuston ulkopuoliset tekijät

Ulkopuoliset sivustolinkit. Ulkopuolisilla sivustolinkeillä tarkoitetaan nimensä mukaisesti yrityksen verkkosivuston ulkopuolella sijaitsevia linkkejä, jotka ohjaavat yrityksen verkkosivuille. Käytännössä siis mitä useampi sivusto ohjaa liikennettä sinun sivustollesi, sitä luotettavampana Google sivustosi näkee. Ja hei, tässä ei muuten kannata käyttää mitään vippaskonsteja ja linkkifarmeja, joiden tarkoituksena on keinotekoisesti kasvattaa ulkopuolisten sivustolinkkien määrää – Google on tarpeeksi älykäs huomaamaan, että kyseessä ei ole autenttisia linkityksiä, jolloin vaikutus on päinvastainen. Esimerkkejä hyödyllisistä ulkopuolisista sivustolinkeistä ovat mm. sosiaalisen median kanavissa olevat linkit, erilaiset verkkolehtien artikkelit, yhteistyökumppaneiden verkkosivut ja blogikirjoitukset sekä vaikuttajayhteistöiden seurauksena syntyvät sisällöt.

Sosiaalisen median markkinointi. Sosiaalinen media ei itsessään ole Googlen listaama hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siitä silti olisi epäsuorasti hyötyä hakukoneoptimoinnissa. Sosiaalisen median sisällöntuotannolla voidaan ohjata tehokkaasti liikennettä yrityksen verkkosivuille. Tämä liikenne taas on lähtökohtaisesti yrityksen omaa kohdeyleisöä, joten jos verkkosivuilla toteutuu kaikki tässä tekstissä aiemmin käsitellyt asiat, saattaa somen kautta sivuille päätyneet viettää sivustolla pitkiäkin aikoja – ja nämä asiat taas vaikuttavat suoraan hakukonenäkyvyyteen. Tämän lisäksi myös somen kautta jätetyt muistijäljet saattavat johtaa siihen, että ihmiset hakevat myöhemmin yritystä suoraan sen nimellä ja silloin jos koska Google huomaa, että nyt ollaan jonkin tärkeän äärellä.


Hakukoneoptimoinnin muistilista – tee ainakin nämä:

 • Tee perusteellinen avainsanatutkimus.

 • Varmista, että Googlen hakuboteilla on pääsy verkkosivustollesi.

 • Rakenna verkkosivusi käyttäjäkokemus edellä.

 • Varmista, että otsikoissa, metateksteissä ja URL-osoitteissa on hakusanoja.

 • Linkit, linkit, linkit. Lisää verkkosivuillesi sisäisiä linkkejä ja varmista, että verkkosivukävijäsi voi siirtyä vaivattomasti relevanteilta laskeutumissivuilta toiselle.

 • Muista mobiilioptimointi.

 • Tuota systemaattisesti laadukasta, hakukoneoptimoitua ja hakusanoilla rikastettua sisältöä – blogi on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä orgaanista hakukonenäkyvyyttä.

 • Tee hakukoneoptimoinnista jatkuva prosessi. Kehitä verkkosivujasi ja sisältöjäsi jatkuvasti sekä verkkosivujesi kävijätietojen avulla että seuraamalla hakukonenäkyvyyteen vaikuttavien tekijöiden muutoksia.

Löytyykö teidän yrityksenne Googlen ensimmäiseltä hakutulossivulta?

Tarjoamme lukuisia digitaalisen markkinoinnin palveluita, joilla voit vaikuttaa yrityksesi hakukonenäkyvyyteen – niin orgaanisesti hakukoneoptimoinnin myötä kuin maksullisesti Google Ads -mainonnan avulla.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Commentaires


bottom of page