top of page

LinkedIn yritykselle – mitä hyötyä LinkedInistä on ja millainen rooli yrityksen henkilöstöllä on?


LinkedIn on Microsoftin omistama sosiaalisen median palvelu ja verkostoitumisväline, joka on keskittynyt erityisesti työelämään ja B2B-liiketoimintaan. Kanavaa käytetään tyypillisesti tiedon jakamiseen ja hankintaan, työnhakuun ja rekrytointiin, verkostoitumiseen sekä yhä enenevissä määrin myös myyntiin. Facebookin tavoin LinkedInissä jokaisella yksityiskäyttäjällä on oma henkilökohtainen profiili, kun taas yrityksillä on omat yrityssivut, joita hallinnoidaan käyttöoikeuksien jakamisen kautta. LinkedInin suosio on jatkuvassa kasvussa ja palvelua käyttääkin jo 1,5 miljoonaa suomalaista kuukausittain. B2B-markkinoijista LinkedIniä käyttää jopa 93 %.

Kun profiilit ja sivut on luotu huolellisesti, voisi LinkedIniä luonnehtia yksityiskäyttäjän ansioluetteloksi ja yrityksen digitaaliseksi käyntikortiksi – ja kun nämä yhdistää näkyvästi, on lopputuloksena melko vaikuttava todiste potentiaalisille asiakkaille ja työnantajille tarjolla olevasta kokemuksesta ja ammattitaidosta. Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi mitä hyötyä toimivasta LinkedIn-sisällöntuotannosta on yritykselle ja kuinka yrityksen henkilöstö voi omalla sitoutumisellaan edesauttaa sisällöntuotantostrategian toimivuutta.

Mitä hyötyä toimivasta LinkedIn-sisällöntuotannosta on yritykselle?

LinkedIn on monipuolinen sosiaalisen median kanava, joka palvelee monenlaisia markkinoinnille ja sisällöntuotannolle asetettuja tavoitteita. Oli tavoitteesi sitten mikä hyvänsä, on yksi asia kuitenkin aina vakio: tuota säännöllisesti yrityksesi näköistä, monipuolista ja eri sisältömuotoja yhdistelevää laadukasta sisältöä. Seuraavaksi sukelletaan muutamiin hyötyihin, joita oikein tuotetusta LinkedIn-sisällöstä on yritykselle.

Kasvatat yrityksesi näkyvyyttä.

Tämä on varsin yksinkertaista: mitä useampaa markkinointikanavaa käytät, sitä useammassa paikassa yrityksesi näkyy. Mikäli siis koet, että LinkedIn voisi sopia yrityksellesi, ja sinulla on tarpeeksi resursseja säännölliseen ja laadukkaaseen sisällöntuotantoon, kannattaa LinkedInin tarjoamat mahdollisuudet ehdottomasti hyödyntää.


Ajanpuute on yksi yleisimmistä syistä sosiaalisen median ulkoistamiselle. Autamme mielellämme yritystäsi valjastamaan LinkedIn-sisällöntuotannon hyödyt – ota siis rohkeasti yhteyttä.

Tavoitat uusia asiakkaita.

LinkedIniä käyttävät ihmiset haluavat tulla kontaktoiduksi, joten LinkedInissä on muihin kanaviin verrattuna huomattavasti matalampi kynnys lähestyä uusia potentiaalisia asiakkaita. Kun näyt, tuotat kiinnostavaa ja kohderyhmääsi palvelevaa sisältöä ja hyödynnät sekä orgaanisia että somemainonnan työkaluja, voit tavoittaa LinkedInin avulla uusia asiakkaita merkittävästikin.


LinkedInin käyttäjistä 65 miljoonaa on työpaikallaan päätöksentekoasemassa – ja heistä 3/4 hyödyntää sosiaalista mediaa päätöksenteon tukena.


Syvennät suhdetta jo olemassa oleviin asiakkaisiin.

LinkedIn on näkyvyyden lisäämisen ja uusasiakashankinnan lisäksi myös äärimmäisen tehokas jo olemassa olevien asiakkaiden sitouttamiseen ja asiakassuhteiden syventämiseen. Sosiaalinen media on nimensä mukaisesti sosiaalista mediaa, jolloin siellä on helppoa – ja itseasiassa myös äärimmäisen suotavaa – olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Kaiken yrityksen tuottaman sisällön ei LinkedInissäkään kannata pyöriä pelkän myynnin ympärillä, vaan tärkeintä on tasapainoinen kokonaisuus, joka palvelee niin yrityksen tavoitteita kuin yrityksen sometilejä seuraavia henkilöitäkin. Jaa asiantuntemustasi, esittele henkilökuntaasi, tarjoa aitoa hyötyä olemassa oleville asiakkaillesi ja tuota aitoa, samaistuttavaa sisältöä – tämä kehittää brändi- ja työnantajamielikuvaa sekä sitouttaa.

Lisäät liikennettä verkkosivuille.​

Uskallamme väittää, että verkkosivuliikenteen lisääminen on osa jokaisen yrityksen sosiaalisen median sisällöntuotantostrategiaa – tai ainakin sen pitäisi olla. Selkeät, informatiiviset, toimivat ja kohderyhmää parhaimmalla mahdollisella tavalla palvelevat verkkosivut ovat tärkein osa tuloksellista digitaalista markkinointia, ja sosiaalinen media on mitä mahtavin – ja suurelta osin myös ilmainen – tapa kasvattaa verkkosivuilla vierailevien ihmisten määrää. LinkedIn-postauksiin on mahdollista lisätä suora linkki sille laskeutumissivulle, jonne haluaa ohjata liikennettä.

SEO-optimoinnin tärkeys sisällöntuotannossa korostuu vuosi vuodelta, ja on itse asiassa yksi digitaalisen markkinoinnin kantavia teemoja vuonna 2023 – myös sosiaalisessa mediassa. Kun tuotat SEO-optimoitua sisältöä pitkäjänteisesti LinkedIniin, vaikuttaa se positiivisesti yrityksesi hakukonelöydettävyyteen.


95 % suomalaisista markkinointipäättäjistä aikoo panostaa verkkolöydettävyyteen ja 93 % hakukoneoptimointiin vuonna 2023.


Mainostat kustannustehokkaasti ja tarkasti kohdennetusti.

Somemainonta on merkittävä osa toimivaa digitaalisen markkinoinnin strategiaa – puhumattakaan siitä, että se on yrityksille myös kaikkein kustannustehokkain tapa mainostaa. Verrattuna esimerkiksi Metan kanaviin, on LinkedInissä mainostaminen hieman kalliimpaa, mikä johtuu palvelun ylivertaisista kohdennusmahdollisuuksista. Tarkat kohdennusmahdollisuudet tekevät LinkedInistä kuitenkin tehokkaan ja silti verrattaen äärimmäisen edullisen ja tehokkaan kanavan mm. liidigenerointiin.


14 %

osuus koko maailman väestöstä, jonka LinkedIn-mainonnalla voi tavoittaa.


Tehostat rekrytointia.

LinkedInin sisältö ja käyttötarkoitukset pyörivät pääsääntöisesti liike- ja työelämän ympärillä, mikä luo otolliset olosuhteet kanavan hyödyntämiseen rekrytointitarkoituksessa. Osa LinkedInin käyttäjistä käyttääkin palvelua nimenomaan rekrytoinnin ja työnhaun näkökulmasta. LinkedInissä on rekrytointiin tarkoitettuja maksuttomia ja maksullisia työkaluja, joiden avulla yritys voi tehostaa rekrytointia merkittävästi – yritys voi maksullisen rekrytointityökalun avulla esimerkiksi päättää, että työpaikkailmoitus näkyy vain tietyn koulutuksen käyneille ja tiettyjä taitoja hallitseville ihmisille.


57 % työnhakijoista käyttää LinkedIniä työnhakuun.

Yrityksen henkilöstöllä on merkittävä rooli

Yrityksen oma henkilöstö on merkittävässä asemassa LinkedIn-markkinointistrategiassa, sillä LinkedInissä jopa 30 % yrityssivujen sitoutumisesta on tyypillisesti peräisin yrityksen henkilöstöltä. Yrityksen kannattaakin rohkaista ja motivoida henkilöstöään LinkedInin aktiiviseen käyttöön ‒ siitä on hyötyä paitsi yritykselle, mutta myös työntekijälle itselleen.


90 % yritysjohtajista näkee suoran yhteyden työntekijöiden sitoutumisen ja liiketoiminnan menestymisen välillä


Näin henkilöstö voi vaikuttaa yrityksen näkyvyyteen LinkedInissä


👉🏼 Yrityssivun seuraaminen ja merkitseminen omaksi työpaikaksi. Yrityksen merkitseminen omaksi työpaikaksi on merkki sitoutumisesta – ja tietysti myös luonnollinen lisä omassa sähköisessä ansioluettelossa, jollaiseksi LinkedIn usein yksityiskäyttäjien keskuudessa mielletään. Kun yrityssivu julkaisee uuden postauksen, on sen mahdollista lähettää uudesta julkaisusta ilmoitus työntekijöilleen, jolloin työntekijät pysyvät ajan tasalla työnantajansa somesisällöistä ja voivat halutessaan myös edesauttaa niiden näkyvyyttä.


👉🏼 Yrityssivun postauksiin reagoiminen. Kun työntekijä reagoi yrityksen postaukseen, nousee se näkyville työntekijän omien kontaktien postaussyötteisiin, jolloin myös he voivat reagoida siihen. Mitä paremmin postaus menestyy, sitä varmemmin se näkyy orgaanisesti myös yrityksen kohderyhmälle ja potentiaalisille asiakkaille.

👉🏼 Postausten jakaminen omaan profiiliin. Työntekijöiden jakamat sisällöt tavoittavat yleensä moninkertaisen määrän yleisöä yrityksen jakamaan sisältöön verrattuna – puhumattakaan postausten sitoutumisten määrästä. Postauksen voi jakaa joko omalla persoonallisella saatteella tai ilman mitään lisäyksiä.


👉🏼 Omien kontaktien kutsuminen seuraamaan yrityssivua. Kaikki ne yrityksen työntekijät, joilla on ylläpito-oikeus yrityksen LinkedIn-sivulle, voivat kutsua omia kontaktejaan seuraamaan yrityssivua vain muutaman klikkauksen avulla. Enemmän seuraajia = enemmän potentiaalista näkyvyyttä.

👉🏼 Yrityksen tägääminen omiin postauksiin. Kun työntekijä tägää yrityksen omaan postaukseensa, saa yrityssivu siitä ilmoituksen, jolloin se voi reagoida julkaisuun tai jakaa sen omalle sivulleen. Tägääminen on toiminto, jossa kumpikin osapuoli voittaa.


👉🏼 Henkilökohtaisen LinkedIn-profiilin ja yrityssivun linkin lisääminen työsähköpostin allekirjoitukseen. Profiilien linkkien lisääminen oman sähköpostin allekirjoitukseen lisää profiilien löydettävyyttä – ja nimenomaan yrityksen kohderyhmän keskuudessa, sillä sähköpostitse ollaan yleensä yhteydessä niin olemassa oleviin asiakkaisiin kuin potentiaalisiinkin sellaisiin.Lopuksi on kuitenkin syytä vielä muistuttaa, että vaikka yrityksen työntekijöiden sitoutumisella ja LinkedIn-aktiivisuudella onkin suora yhteys yrityssivun näkyvyyteen, on työntekijöiden aktiivisuus aina lopulta heidän oma henkilökohtainen valintansa. Kun yritys ymmärtää LinkedInin hyödyt ja henkilökunnan sitoutumisen merkityksen, on sillä kuitenkin hyvät eväät kanavat tarjoamien – molemminpuolisten – hyötyjen perustelemiseen. Olemme laatineet yrityksesi LinkedIn-sisällöntuotannon ja henkilöstön sitouttamisen tueksi myös kätevän LinkedIn-oppaan, jonka voit halutessasi ladata täältä.


Aiheuttaako LinkedIn tai jokin muu sosiaalisen median palvelu harmaita hiuksia? Tarjoamme eri aloilla operoiville B2B- ja B2C-yrityksille kattavat asiantuntijapalvelut sosiaalisen median ulkoistamiseen – useiden vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä tai lähetä meille tarjouspyyntö, niin keskustellaan tarpeistanne ja räätälöidään juuri niihin sopiva palvelupaketti.

Comentarios


bottom of page