top of page

Digitaalinen markkinointi


Investointi digitaaliseen markkinointiin on investointi yrityksen kasvuun, kilpailukykyyn ja menestykseen. Mutta mitä digitaalinen markkinointi tarkalleen ottaen on?

Digitaalinen markkinointi on äärimmäisen laaja aihealue, jonka jokaisesta kokonaisuudesta, osasta, hyödystä ja pienimmästäkin nyanssista saisi laadittua kokonaan oman blogikirjoituksen. Tässä blogikirjoituksessa käsitellään aihetta suurpiirteisesti niin, että tekstin luettuasi sinulle muodostuu selkeä kokonaiskuva ja perusteet siitä, mitä digitaalinen markkinointi on, miksi siihen kannattaa panostaa, millaisia digitaalisen markkinoinnin kanavia on olemassa ja mitä kaikkea digitaalisessa markkinoinnissa kannattaa ottaa huomioon.



Digitaalinen markkinointi

Mitä on digitaalinen

markkinointi?

Markkinoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Digitaalinen markkinointi on siis yksinkertaisesti ilmaistuna markkinointia digitaalisissa kanavissa ja sovelluksissa.



Miksi digitaaliseen markkinointiin kannattaa panostaa?

Tavoitat laajan yleisön.

Tilastokeskuksen vuoden 2022 tilastotietojen mukaan yli 70 % 16–89-vuotiaista suomalaisista käyttää internettiä useita kertoja joka päivässä – vastaava luku 16–44-vuotiaiden osalta on noin 90 %. Maailmanlaajuisesti internetiä käyttää puolestaan noin 66 % koko väestöstä. Digitaalisen markkinoinnin avulla on siis lähtökohtaisesti mahdollista tavoittaa ihmisiä todella laajasti niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin.

Se sopii jokaiselle yritykselle.

Yksi digitaalisen markkinoinnin hienouksista on, että se sopii kaikenkokoisille, alalla kuin alalla operoiville yrityksille. Yritys voi itse määrittää, minkä verran se on valmis panostamaan ajallisesti ja rahallisesti digitaaliseen markkinointiin, minkä ansiosta rajalliset resurssit eivät estä digitaalisen markkinoinnin hyödyntämistä.

Tavoitat haluamasi yleisön.

Laaja näkyvyys on hienoa, mutta vielä hienompaa on se, että digitaalisen markkinoinnin avulla yrityksen on mahdollista itse määrittää, millaisille ihmisille se mainoksensa kohdistaa. Tämä on myös osaltaan yksi niitä syitä, miksi digitaalinen markkinointi todella sopii yritykselle kuin yritykselle.

Se on kustannustehokasta.

Verrattuna moniin niin sanottuihin perinteisiin markkinointikanaviin, on digitaalinen markkinointi todella edullista – ja osaksi jopa täysin ilmaista. Digitaaliseen markkinointiinkin saa halutessaan toki käytettyä suuriakin summia, mutta silloin usein myös tuloksetkin ovat sen mukaisia. Käytännössä siis esimerkiksi mainoksen hinta sanomalehdessä on sama, näki mainosta sitten kukaan tai ei. Sosiaalisen median kanavassa olevan mainoksen näkyvyys taas tyypillisesti kasvaa, mitä enemmän siihen käyttää rahaa.

Pysyt mukana kilpailussa.

Eri toimintojen digitalisoitumisen myötä digimarkkinoinnin merkitys korostuu vuosi vuodelta. Jos yrityksen näkyvyys erilaisissa digimarkkinointikanavissa ei ole riittävällä tasolla, jää yritys auttamatta kilpailijoidensa jalkoihin. Panosten kasvamisesta kertoo hyvin esimerkiksi IRO Researchin ja Fonectan vuonna 2022 teettämä Markkinoinnin trendit -tutkimus, jonka mukaan 95 % markkinointipäättäjistä aikoo panostaa verkkolöydettävyyteen, 94 % somemainontaan ja 93 % hakukoneoptimointiin vuonna 2023.

digitaalinen markkinointi

Se on joustavaa.

Elämä voi joskus yllättää ja tilanteet saattavat muuttua nopeastikin, mikä saattaa yritysten kohdalla vaatia nopeita liikkeitä markkinoinnin suhteen. Digitaalinen markkinointi on joustavaa – käytettäviä kanavia voi vaihdella tilanteiden mukaan, mainonnan budjetteja voi säätää suuntaan tai toiseen kesken kampanjoiden ja tiukoissa taloudellisissa tilanteissa voidaan suunnata suurimmat panostukset orgaaniseen digimarkkinointiin.

Se on mitattavaa.

Mitattavuus on yksi digitaalisen markkinoinnin ehdottomimpia valttikortteja. Yrityksen on mahdollista seurata kanavakohtaisesti markkinoinnin tuloksia, mikä auttaa mm. kampanjoiden suunnittelussa ja optimoinnissa, käytössä olevien kanavien hyödyllisyyden ja uusien kanavien tarpeen arvioimisessa, markkinoinnin volyymin suunnittelussa sekä mahdollisten kompastuskivien tunnistamisessa.

Tiesithän, että digitaalisen markkinoinnin palveluihimme sisältyy aina tulosten seuraaminen ja analysointi sekä säännöllinen raportointi asiakkaalle?


Digitaalisen markkinoinnin kanavat

Digitaalisen markkinoinnin kanavien kirjo on laaja. Käytettävät kanavat vaihtelevat yrityskohtaisesti riippuen mm. yrityksen toimialasta, asiakaskunnasta ja markkinoinnille asetetuista tavoitteista. Käytettävissä olevat kanavat voivat myös vaihdella eri aikoina, eivätkä ne koskaan sulje toisiaan pois – päinvastoin. Eri kanavat tukevat toisiaan, ja tuloksellinen digitaalinen markkinointi peräänkuuluttaakin usein monikanavaisuutta. Kuten sanottu, digimarkkinointikanavien kirjo on äärimmäisen laaja, minkä vuoksi olemme koonneet tähän niistä esimerkiksi seitsemän eri kanavaa – jos yrityksen digimarkkinointistrategiassa on ruksattu kaikki nämä seitsemän oikein, voi lopputuloksena olla parhaimmillaan liiketoiminnallinen lottovoitto.

Yrityksen verkkosivut

Yrityksen verkkosivut ovat toimivan digitaalisen markkinoinnin kivijalka. Käytännössä ja hyvin yksinkertaistettuna muiden kanavien tarkoituksena on tehdä yritys ja sen tarjooma näkyväksi ja ohjata (potentiaalisia) asiakkaita yrityksen verkkosivuille mm. ostamaan, tekemään ajanvarauksia tai lähettämään tarjouspyyntöjä. Jos verkkosivuja ei ole suunniteltu huolella – tai mikä pahempaa, jos ne eivät toimi kunnolla – valuvat kaikki markkinointipanokset pahimmillaan hukkaan.

Verkkosivujen lisäksi on olemassa myös toinen tekijä, jota voidaan pitää digitaalisen markkinoinnin kivijalkana – hakukoneoptimointi eli SEO. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden suorittamista, joiden avulla yritys saadaan nostettua hakukoneen hakutuloksissa mahdollisimman korkealle orgaanisesti eli ilman erillistä rahallista panostusta. Hakukoneoptimointia voidaan tehdä monissa eri digitaalisen markkinoinnin kanavissa, mutta sen merkitys korostuu erityisesti yrityksen verkkosivuilla sekä sisältömarkkinoinnissa.

Otamme hakukoneoptimoinnin huomioon kaikissa palveluissamme.

Sosiaalinen media

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, Reels, somemainonta… Suomalaisista yli 3/4 käyttää sosiaalista mediaa aktiivisesti, joten lähtökohtaisesti jokaisella yrityksellä on mahdollisuus tavoittaa kohderyhmäänsä kuuluvia ihmisiä sosiaalisen median avulla. Ehkäpä juuri tästä syystä somemarkkinointi onkin yksi yleisimmin käytetyistä digitaalisen markkinoinnin kanavista. Somemarkkinoinnin suosiosta kertoo myös se, että yritysten sosiaalisen median käyttö on viimeisimmän kymmenen vuoden aikana lisääntynyt yli 40 %. Tuloksellinen sometekeminen vaatii kuitenkin paljon aikaa ja muita resursseja, minkä vuoksi monet yritykset ulkoistavat sosiaalisen median sisällöntuotannon.

Hakusanamainonta

Googlen hakukonemarkkinaosuus on Suomessa yli 96 %, ja siksi hakusanamainonnasta puhuttaessa viitataan lähes aina Google Ads -hakusanamainontaan. Googlen ensimmäinen hakutulossivu kerää yli 90 % kaikista klikeistä, minkä takia ensimmäisellä hakutulossivulla näkyvät yritykset saavat huomattavasti enemmän kilpailuetua muihin verrattuna. Hakusanamainonnan avulla yritys saa itsensä esille hakutulosten kärkeen silloin, kun ihmiset etsivät yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita.

Lue lisää hakusanamainonnasta aihetta käsittelevästä blogikirjoituksestamme.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinoinnilla viitataan tyypillisimmin uutiskirjeisiin. Uutiskirjeet sopivat käytännössä kaikille sellaisille yrityksille, joilla on asiakkaita. Uutiskirjeiden teho perustuu siihen, että niitä lähetetään vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat jo jollakin tapaa ilmaisseet kiinnostuksensa yritykseen. Uutiskirjeet ovat paras tapa tavoittaa yrityksen olemassa olevat asiakkaat, jolloin ne ovat äärimmäisen tehokkaita mm. asiakasuskollisuuden parantamisessa ja uusintaostojen määrän lisäämisessä.

Display-mainonta

Display- eli bannerimainonta on erilaisissa verkostoissa ja verkkosivuilla näkyvää mainontaa, jonka avulla voidaan saavuttaa parhaimmillaan todella laajaa näkyvyyttä. Display-mainontaa on mahdollista tehdä mm. Google Adsin kautta, jolloin yritys saa mainoksensa näkyviin Google Network -verkostoon kuuluville verkkosivuille. Googlen mukaan yritys voi tavoittaa Google Display -mainonnan avulla jopa 90 % internetin käyttäjistä.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on nimensä mukaisesti erilaisten sisältöjen kautta tehtävää markkinointia – juju on siinä, että toisin kuin esimerkiksi somemainonta, joka kohdistetaan valitun kohderyhmän silmille pyytämättä, on sisältömarkkinointi ikään kuin passiivista, taka-alalle jäävää sisältöä, joka odottaa sitä, että asiakas hakeutuu itse sen pariin. Tyypillisimpiä sisältömarkkinoinnin keinoja ovat mm. blogikirjoitukset ja erilaiset artikkelit. Siinä missä monet muut kanavat vaativat rahallisia panostuksia, vaatii sisältömarkkinointi toimiakseen ennen kaikkea aikaa. Tuloksellinen sisältömarkkinointi edellyttää pitkäjänteisyyttä, säännöllisyyttä ja sisältöjen hakukoneoptimointia.

Harva yrittäjä on oman työnsä ohella myös ammattikirjoittaja – ja vielä harvemmalla on aikaa tuottaa laadukasta sisältömarkkinointia. Jos siis tarvitset asiansa osaavaa kumppania, kysy palveluistamme lisää!

Mihin digitaalisessa markkinoinnissa pitää kiinnittää huomiota?

Yrityksen brändi, tuote ja hinnoittelu

Toisin kuin usein luullaan, markkinointi on paljon muutakin kuin mainontaa. Tästä syystä onkin syytä aloittaa aivan markkinoinnin perusteista: kuka, mitä ja miksi – ja ennen kaikkea, millä hinnalla? Millaiseksi sinä miellät yrityksesi ja millaiseksi ihmiset sen kokevat? Mitä yrityksesi tarjoaa ja millaisia tarpeita se ratkaisee? Miten hinnoittelet kaiken niin, että asiakkaasi on valmis maksamaan ja että liiketoiminta on sinulle kannattavaa?


Hyvin suunnitellulla ja laadukkaasti toteutetulla digitaalisella markkinoinnilla voidaan saavuttaa upeita asioita, mutta totuus on kuitenkin se, että vaikka olisit tehnyt jokaisella mittapuulla maailman parhaimman mainoksen, ei kukaan osta huonoa tai liian kallista tuotetta pelkän mainoksen perusteella. Digitaalinen markkinointi on toki yksi tehokkaimmista keinoista yrityksen brändimielikuvan kehittämiseksi, mutta jos yrityksen tarjooma ja hinnoittelu on pielessä, ei digitaalinen markkinointi ratkaise ongelmia.

Markkinoinnin tavoitteet

Oli kyse sitten digitaalisesta markkinoinnista, tai oikeastaan mistä tahansa asiasta, jonka tavoitteena on saada jotain aikaiseksi, lähtee kaikki liikkeelle tavoitteiden asettamisesta. Mieti, mitä haluat digitaalisen markkinoinnin avulla saavuttaa niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. Ilman selkeitä tavoitteita on mahdotonta luoda tuloksellista digimarkkinointistrategiaa, sillä kukaan ei tiedä, millaisia tuloksia halutaan saada aikaiseksi. Vaikka markkinointi vaatiikin pitkäjänteisyyttä, on matka t o d e l l a pitkä, jos sille ei ole asetettu mitään päämäärää.

Kohderyhmän tunteminen

Kun tiedät millaisista ihmisistä kohderyhmäsi koostuu, millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita heillä on sekä mistä heidät tavoittaa parhaiten, on sinun helpompi suunnitella ja kohdentaa mainontaa. Digitaalinen markkinointi on parhaimmillaan aktiivista vuoropuhelua kohderyhmän kanssa, joten yrityksen on puhuttava samaa kieltä heidän kanssaan. Jos et ole vielä määrittänyt ostajapersoonia, kannattaa se tehdä nyt.

Yrityksen verkkosivut ja muut markkinointikanavat

Kaikki aiemmin käsitellyt kohdat määrittävät sen, miten yrityksen verkkosivut kannattaa rakentaa ja optimoida sekä millaisissa kanavissa yrityksen tulisi näkyä ja millä tavalla. Valitse ne markkinointikanavat, jotka tukevat tavoitteitasi ja joiden avulla tavoitat kohderyhmäsi. Kuten jo aiemmin sanottu, monikanavaisuus on usein hyväksi, sillä eri digimarkkinointikanavat tukevat toisiaan ja eri kanavilla on erilaiset käyttäjäkunnat ja käyttömotiivit. Kannattaa kuitenkin miettiä huolella, mihin kaikkeen yrityksesi resurssit riittävät.

Säännöllisyys, laadukkuus ja monipuolisuus ovat avainasemassa jokaisessa digitaalisen markkinoinnin kanavassa. Sisällön täytyy näyttää ja kuulostaa yritykseltä, sen täytyy tukea yrityksen asettamia tavoitteita, sen tulee olla huomiota herättävää ja ennen kaikkea sen täytyy puhutella yrityksen kohderyhmää. Tämän kaiken lisäksi sisällön tulisi olla tarpeeksi monipuolista ja sitä tulisi julkaista säännöllisesti jokaiseen käytössä olevaan kanavaan – tässä vaiheessa viimeistään lienee selvää, että digitaalinen markkinointi on kokopäivätyö, joka vaatii valtavasti tietämystä ja resursseja.

Yritykselle yksilöllisesti suunniteltu kuvapankki on yksi laadukkaan, monipuolisen ja yritykseltä näyttävän sisällön tuottamisen edellytyksistä. Tiesithän, että tarjoamme myös monipuolisia kuvauspalveluita niin kertaluontoiseen kuin jatkuvaan tarpeeseen?


Digitaalista markkinointia voidaan toki tehdä suurissakin määrin ilman maksettua mainontaa, mutta silloin on tiedostettava, että se syö näkyvyyttä merkittävästi – ja miten sääli onkaan, että kaikki tuotettu sisältö ei saa ansaitsemaansa näkyvyyttä. Kilpailu on kovaa, ja jotta yritys pysyy mahdollisimman kilpailukykyisenä, peräänkuuluttaa se myös maksullisten digimarkkinointitapojen hyödyntämistä. Jo pienilläkin panoksilla voidaan saavuttaa merkittävästi parempia tuloksia. Suosittelemmekin aina, että esimerkiksi sosiaalisen median sisällöntuotantoa tehostetaan somemainonnalla ja hakukonelöydettävyyttä Google Ads -hakusanamainonnalla.

Tulosten mittaaminen

Mistä tiedät, oletko päässyt asettamiisi tavoitteisiin? Tarkastelemalla tuloksia. Sosiaalisen median kanavat ja Google tarjoavat täysin maksuttomia työkaluja, joiden avulla voit seurata saavuttamiasi tuloksia – tämä mahdollisuus kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Seuraa tuloksia säännöllisesti, jotta tiedät mikä toimii ja mikä ei, optimoi markkinointistrategiaasi, verkkosivujasi ja kampanjoitasi tulosten perusteella ja suunnittele tulevia markkinointitoimenpiteitä entistäkin tehokkaammin. Luvut eivät valehtele.

Meidän puoleemme käännytään, kun digitaalinen markkinointi kaipaa tuloksia.

Yritysten ei tarvitse eikä pidäkään tehdä kaikkea itse. Digitaalinen markkinointi onkin usein yksi niitä asioita, joka ulkoistetaan ulkopuoliselle toimijalle joko osittain tai kokonaan, sillä harvalla yrityksellä on riittävästi resursseja ja asiantuntijuutta tuloksellisen digimarkkinoinnin toteuttamiseen.


Primaqilla on useiden vuosien kokemus tuloksellisten digitaalisen markkinoinnin palveluiden tuottamisesta. Monialainen asiakaskuntamme koostuu eri kokoluokan B2C- ja B2B-yrityksistä – olemme vahvasti sitä mieltä, että digitaalinen markkinointi kuuluu kaikille.


Palveluvalikoimastamme löydät niin sosiaalisen median asiantuntijapalvelut, TikTok- ja Reels-videot, mainonnan, monipuoliset kuvauspalvelut, Google Ads -mainonnan, uutiskirjeet, blogikirjoitukset sekä erilaiset artikkelit. Räätälöimme kaikki palvelumme asiakaskohtaisesti, joten meiltä saat juuri sinun yrityksesi tarpeita ja tavoitteita vastaavan palvelupaketin sekä oman koulutetun ja sertifioidun asiantuntijatiimin sitä tuottamaan. Lähetä meille tarjouspyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa juuri teitä. Tarjouspyynnön lähettäminen ei sido sinua mihinkään, joten voit olla lähettää sen matalalla kynnyksellä.



Comments


bottom of page