top of page

Mikä on KPI? KPI-mittarien hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa

Mikä on KPI?

KPI (Key Performance Indicator) on mitattavissa oleva arvo, joka osoittaa, kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa keskeiset liiketoimintatavoitteensa. Digitaalisessa markkinoinnissa KPI:t auttavat seuraamaan kampanjoiden suorituskykyä, ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Mikä on KPI?


Miksi KPI-mittarit ovat tärkeitä?

Ne auttavat yrityksiä:

  • Seuraamaan edistymistä kohti asetettuja tavoitteita

  • Tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet markkinointistrategiassa

  • Optimoimaan resursseja ja budjetteja

  • Parantamaan päätöksentekoa ja ennustamaan tulevaa kehitystäKeskeiset KPI-mittarit digitaalisessa markkinoinnissa:

1. Konversioaste: Konversioaste mittaa, kuinka moni verkkosivuston kävijä suorittaa halutun toimenpiteen, kuten ostoksen, yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen. Korkea konversioaste viittaa tehokkaaseen markkinointistrategiaan.

2. Klikkausprosentti: CTR (Click-Through Rate) kertoo, kuinka moni käyttäjä klikkaa mainosta tai linkkiä suhteessa sen näyttökertoihin. Korkea CTR osoittaa, että mainos tai sisältö on houkutteleva ja relevantti kohdeyleisölle.

3. Kustannus per klikkaus: CPC (Cost Per Click) mittaa, kuinka paljon maksaa yhden klikkauksen saaminen mainoksesta. Tämä KPI auttaa arvioimaan mainoskampanjan kustannustehokkuutta.

4. Asiakkaan elinkaaren arvo: CLV (Customer Lifetime Value) arvioi keskimääräiset tulot, jotka yksi asiakas tuottaa koko asiakassuhteen aikana. Tämä mittari auttaa ymmärtämään asiakkaan pitkän aikavälin arvoa ja suunnittelemaan strategioita asiakassuhteen parantamiseksi.

5. Liikenteen lähteet: Liikenteen lähteiden analysointi auttaa ymmärtämään, mistä kanavista verkkosivuston kävijät tulevat. Tämä tieto on tärkeää markkinointiresurssien tehokkaassa allokoinnissa ja strategian optimoinnissa.

6. Sosiaalisen median sitoutuminen: Sosiaalisen median sitoutumismittarit, kuten tykkäykset, jaot, tallennukset ja kommentit, kertovat, kuinka hyvin sisältösi resonoi kohdeyleisön kanssa. Korkea sitoutuminen viittaa vahvaan brändin ja yleisön väliseen yhteyteen.


7. Liidi-asiakassuhde: Tämä mittari kertoo, kuinka monta liidiä pystyt kääntämään asiakkaaksi. Se auttaa arvioimaan myyntitiimisi tehokkuutta ja tunnistamaan mahdolliset kehityskohteet myyntiprosessissa.


8. Orgaaninen liikenne ja top 5 laskeutumissivua: Orgaanisen liikenteen määrä ja verkkosivuston suosituimmat laskeutumissivut antavat arvokasta tietoa SEO-strategiasi tehokkuudesta. Korkea orgaaninen liikenne osoittaa, että sivustosi on hyvin optimoitu hakukoneille ja houkuttelee kävijöitä luonnollisesti.


Käytännön vinkkejä KPI-mittareiden hyödyntämiseen:

Aseta selkeät tavoitteet: Määritä selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet jokaiselle kampanjalle. Tämä auttaa keskittymään olennaisiin mittareihin ja seuraamaan edistymistä tehokkaasti.

Seuraa säännöllisesti: Seuraa KPI-mittareita säännöllisesti ja vertaa niitä asetettuihin tavoitteisiin. Tämä auttaa tunnistamaan ongelmat ajoissa ja tekemään tarvittavat korjaukset.

Hyödynnä analytiikkatyökaluja: Käytä digitaalisia analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia, KPI-mittareiden seurantaan ja analysointiin. Nämä työkalut tarjoavat syvällistä tietoa kampanjoiden suorituskyvystä ja asiakkaiden käyttäytymisestä.

Optimoi ja testaa: Käytä A/B-testausta ja muita optimointimenetelmiä parantaaksesi kampanjoiden tehokkuutta. Jatkuva testaus ja optimointi ovat avainasemassa KPI-mittareiden parantamisessa.


KPI-mittarit ovat olennainen osa digitaalisen markkinoinnin menestyksen mittaamista ja optimointia.


Ymmärtämällä ja hyödyntämällä näitä mittareita voit parantaa markkinointistrategiaasi, tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja saavuttaa parempia tuloksia. Primaqilla jokaiselle asiakkaalle tehdään räätälöity digitaalisen markkinoinnin suunnitelma, jossa huomioidaan yrityksen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Yhteistyön aloituksessa on ensiarvoisen tärkeää asettaa KPI, jotta voimme seurata ja mitata markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta alusta alkaen. Jos tarvitset apua KPI-mittareiden hyödyntämisessä ja digitaalisen markkinoinnin optimoinnissa, Primaq tarjoaa asiantuntevia palveluita, jotka auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.


Comments


bottom of page