top of page

Sosiaalisen Median Trendit 2024: Viihdyttävän Sisällön Vaikutus

Vuonna 2024 menestyvät ne brändit, jotka ymmärtävät viihdyttävän sisällön voiman sosiaalisessa mediassa. Hootsuiten "Social Media Trends 2024" -raportin mukaan brändit, jotka keskittyvät viihdyttävään sisältöön, saavat suurimman huomion, sitoutumisen ja lopulta markkinaosuuden niiltä, jotka jäävät sosiaalisen median vanhoihin tapoihin. Tämä tarkoittaa, että nyt jos koskaan on aika siirtyä pois yksipuolisesta "itsepromootiosta" ja keskittyä sisältöön, joka rakentaa bränditietoisuutta ja pitkäaikaisia suhteita haluttuun kohdeyleisöön.Sosiaalisen median trendit 2024


Viihteen monimuotoisuus

Viihdyttävyys ei rajoitu vain huumoriin. Se voi olla myös inspiraatiota, jännitystä, liikutusta tai vaikkapa uuden oppimista. Hootsuiten tutkimuksen mukaan 56% kuluttajista toivoo, että brändit olisivat sosiaalisessa mediassa lähestyttävämpiä. Tämä tarkoittaa, että brändien on oltava enemmän "ihmismäisiä" ja vähemmän "yritysmäisiä", luoden aitoja kohtaamisia sekä vuorovaikutusta oman kohdeyleisönsä kanssa. Videomarkkinointi sekä lyhytvideot ovat trendaava ja toimiva tapa tuoda yritystä helposti lähestyttävämmäksi. Korkeampi ROI

Pitää muistaa että sosiaalinen media ei ole pelkästään myynninedistämisen työkalu, vaan se tarjoaa mahdollisuuden aidosti luoda syvällisiä yhteyksiä ja merkityksellisiä vuorovaikutuksia sekä kohtaamisia. Brändien kannattaa yhä enenemissä määrin keskittyä sisällön tuottamiseen, joka resonoi halutun kohdeyleisön kanssa ja luo pitkäkestoisia asiakassuhteita. Tämä lähestymistapa voi pitkällä tähtäimellä johtaa korkeampaan sijoitetun pääoman tuottoon eli ROI:hin. Yhteenveto - Sosiaalisen median trendit 2024

Viihdyttävä sisältö on avainasemassa sosiaalisen median ROI:n parantamisessa. Brändien on aika uudelleenarvioida ja muokata strategioitaan ja keskittyä sisältöön, joka aidosti resonoi halutun yleisön kanssa. Tämä ei tarkoita, että myyntiä tai promootiota tulisi välttää kokonaan, vaan että prioriteetit ja sisältö on suunnattava paremmin palvelemaan yleisöä.

Lähde: Hootsuite Social Trends 2024 Survey (Sosiaalisen median trendit)Comments


bottom of page